“SAF44” by Eureka C.Bianzon

Buhay ay ibinuwis sa pagmamahal  sa inang bayan Sa pagnanais na matamasa ang kapayaan Sa isang ingkwentro sila'y hindi handang makipaglaban Kanilang mga katawan ay nakahandusay at duguan Na tila may anino ng walang kalaban laban Sa kamay ng tulisan dignidad nila ay nadungisan Animo'y mga hayop kung patayin ay walang habag na masisilayan Mga … Continue reading “SAF44” by Eureka C.Bianzon

Advertisement

“As we walked out one evening” by Eureka C.Bianzon

As we walked out one evening Under the moonlight beam The beautiful stars were shining Down to us from heaven it seemed We passed by the streets We walked around and seen Pretty lights anywhere Felt the cold weather stagnated In there When we got in inside the car I held his warm hands, stared … Continue reading “As we walked out one evening” by Eureka C.Bianzon

“THANK YOU POPE FRANCIS” by Eureka C.Bianzon

He reaches the hands of the poor,those who are in need He teaches men with love ,compassion in him never disappeared His smile is infectious , mists the magic of happiness everywhere As he arrived in the Philippines, hope brought to the sicked to get them well Unity he dwelled to the people, in different … Continue reading “THANK YOU POPE FRANCIS” by Eureka C.Bianzon