“Cherish everything” by Eureka C. Bianzon

 Cherish every single step you have on earthLive forward in every chance you may searchEverything in life is just temporaryLive your might as an extra ordinary  Cherish your loved ones while you're still with themEverything in life is just temporaryDo it for them now, don't wait things to happenTreasure each moment and be happy Life is a … Continue reading “Cherish everything” by Eureka C. Bianzon

Advertisement

“Sana nung ako’y malaya nagtapat ka na” Eureka C. Bianzon

Paumanhin kung ako'y may minahal ng iba Hindi ko inakala na sa aki'y May pagdama ka Ika'y aking hinintay ngunit Pakiramdam ako'y balewala Kung kaya't ika'y iniwasan Sapagkat ayaw ko lang umasa Ngayon ika'y nagtatapat Na ako'y iyong mahal Ngunit paano pa ako'y ngayo'y May minamahal na Hindi ko inakala Damdamin mo'y aaminin pag nagtagal … Continue reading “Sana nung ako’y malaya nagtapat ka na” Eureka C. Bianzon

“In my modelling world” by Eureka C. Bianzon

I stood upon these heeled shoes Turning left then right Across the floor with my pointed toes Where the ground was black & white Above my hips my hands pose Pouting my lips same like a  rose This eyes were glossy even from afar Shining brightly like a distant star I can be fierce I … Continue reading “In my modelling world” by Eureka C. Bianzon

“Ika’y naging bahagi nitong aking aklat” Eureka C. Bianzon

Ating mga larawan inisa isang tignan Inilabas sa mumunting kahon Na aking pinaglagyan Mga sulat laman ay bawat ala ala Sa mga panahong ikaw at ako ay magkasama Binasang muli bawat liham Halong lungkot at saya ang pakiramdam Maibabalik pa kaya ang bawat kahapon Masasayang ala ala natin noon Muli sa aking pagsilid ng iniwan … Continue reading “Ika’y naging bahagi nitong aking aklat” Eureka C. Bianzon