Summer is about to come

Winter is fading Summer is about to come Leaves started falling From the warm given by the sun Flask of warm air blows And makes my hair easily dry As I traverse the street down the road The heat of the sun I really couldn't deny (c) mypenandsoul author Eureka Bianzon Robey

Ang nakikita mo minsan taliwas sa iyong inaakala

Hindi lahat ng nakikita mong nakangiti sa larawan ay masaya Hindi din naman lahat ng nakikita mong nakasimangot ay suplada Sadya talagang sa mundo bawat bagay ay mahiwaga Ang nakikita mo minsan taliwas sa iyong inaakala Hindi lahat ng may magarang kasuotan ay masasabing mayaman Hindi din naman masasabing ang tao ay mahirap kung palaging … Continue reading Ang nakikita mo minsan taliwas sa iyong inaakala

Advertisement