“Salamat sa aking pagsulat” Eureka C. Bianzon

Kapag ako’y sumusulatpakiramdam

ko wala akong problema

Naiibsan ang aking kalungkutan

Kinabukasan wala na
Marahil ito’y dahil aking gawi
Simula pagkabata
Ang kausapin ang papel at
Simulang magkatha

Pagsulat marahil sa akin ay isang gamot
Bawat kalungkutan aking
Naibabaon sa limot
Isang gawaing hindi ko kayang kalimutan
Pag akda ng tula sa tuwing ako’y may dinaramdam

Salamat na lamang sa Panginoon
Ako’y pinagkalooban Niya ng
Inspirasyon
Sa aking pagsulat  dala ng mga karanasan
Habang dumadarami aking
Mga isinusulat nadaragdagan

Ngayon ako’y nakahiga lamang
Bawat salitang galing sa puso ko’y sinusundan
Kalungkutan ko’y tuluyang naibsan
Salamat sa aking pagsulat
Gumaan ang aking pusong nagdaramdam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s