“Sa Iyo Diyos Ama na aking iniirog” ni Eureka C. Bianzon

Pagpupuring lubos ang aking maihahandog Sa iyo Diyos ama na aking iniirog Ikaw ang pinakadakila sa langit at lupa Aking tinatanggap ng buong puso't kaluluwa   Sa kalakhan ng Iyong pag-ibig sa akin Nais kong Ikaw ay pasalamatan sa lahat ng aking mithiin Ikaw ay nagbigay gabay at lakas ng kalooban Ikaw ang nagligtas sa … Continue reading “Sa Iyo Diyos Ama na aking iniirog” ni Eureka C. Bianzon