I always want to be with you

Here you are sleeping between my arms While I look out the window and see the stars Wishing that from you I will never be far For I always want to be with you my little star I can hear your breathing like music to my ears I always want to be with you so … Continue reading I always want to be with you

“Dahil sa inyo mga anak” ni Eureka C. Bianzon

"Dahil sa inyo mga anak" (Na aking kayamanan) Tungkulin bilang ina aking ginampanan Pinunan din ang tungkulin ng inyong ama ng kalaunan Sa ating buhay kaydami mang pagsubok ang nagdaan Ako'y nanatiling nakangiti at buo dahil sa inyo mga anak na aking kayamanan Ang aking puso ay labis na nasisiyahan Sapagka't kayo ang aking mga … Continue reading “Dahil sa inyo mga anak” ni Eureka C. Bianzon