“Aking Ama Dakila Ka” ni Eureka C.Bianzon

Aking ama salamat sa iyo Sa bawat aral ng buhay na ibinahagi mo Bagamat sa mata ng iba ikaw ay hindi perpekto Para sa akin dakila ka,dahil ako'y nandirito ng dahil sa'yo Naging mistulang tagabantay man kita noon Sa mga manliligaw ay palaging tumututol Aking tagahatid kung saan man ako paroroon Tila buntot na saki'y … Continue reading “Aking Ama Dakila Ka” ni Eureka C.Bianzon

“Simple things meant a thousand words” by Eureka C. Bianzon

Simple things mean the most A smile, warm hug, one hello Precious things aren't needed to be expensive Simple gestures are much expressive The smile from people, giggling of innocents The laughter you could hear from them These are pearls of wonderful moments Which are treasurable than luxurious things Little things mean the most Simple … Continue reading “Simple things meant a thousand words” by Eureka C. Bianzon

“Dad,you’re the best father in everything” by Eureka C. Bianzon

I remember those days when you were calling me baby Those moments when we had long talks Those times when I held your hand I love you absolutely I reminisce all the fun that we had   You're the one who encouraged me to do anything To draw, to play the piano, you're my first … Continue reading “Dad,you’re the best father in everything” by Eureka C. Bianzon