Goodbye Grandma, I will miss you

Tears I have shed, remembering those things you've taught me Through the years you were there, you watched me grow Love , kindness , sweetness acts of you I’ve got to see You’ve been there for me for the things I needed to know Grandma every word from your voice I deeply remember And all … Continue reading Goodbye Grandma, I will miss you

“Dahil sa inyo mga anak” ni Eureka C. Bianzon

"Dahil sa inyo mga anak" (Na aking kayamanan) Tungkulin bilang ina aking ginampanan Pinunan din ang tungkulin ng inyong ama ng kalaunan Sa ating buhay kaydami mang pagsubok ang nagdaan Ako'y nanatiling nakangiti at buo dahil sa inyo mga anak na aking kayamanan Ang aking puso ay labis na nasisiyahan Sapagka't kayo ang aking mga … Continue reading “Dahil sa inyo mga anak” ni Eureka C. Bianzon

“Being with you” by Eureka C.Bianzon

You lighten me during my darkest hour You saved my heart in so many ways You always give me my motive power Since I found you I feel so secured everyday   There's a love song ringing in my ears Singing you're my forever, my world, my life Your voice is the sweetest melody I've … Continue reading “Being with you” by Eureka C.Bianzon

Salamat sa mga ina ni Eureka.C.Bianzon

Galak ang hatid ng  bawat araw na daratal Mga pagbati sa mga inang minamahal Gaya ng agos ng tubig sadyang walang Patid Patuloy ang pagpupugay ng mga supling na may-ibig Kung tatantuhin lamang ng pusong masigasig Pag aarugang ginampanan ng ina Na walang ligalig Buong buhay ay inilaan ng walang halong pagdaing Upang matupad ng … Continue reading Salamat sa mga ina ni Eureka.C.Bianzon

“No one can give better the love of a mother”by Eureka C.Bianzon

No one can give better the love of a mother Neither your best friend,your friends   and who among the others A mother will never let you pay for all The things she have done for you She will never ask for an exchange Neither gives you the receipts of all Stuffs she bought for … Continue reading “No one can give better the love of a mother”by Eureka C.Bianzon