“Respeto”

Ipinanganak ka ng buong kagalakanIyong mukha’y kanilang pinagmasdanAng pananabik hindi kailan man lumisanIka’y dinamitan ng ayon sa kanilang kagustuhan Dumating ang panahon na ika’y lumaki naMga bagay para sa iyo ay normal nguni’t hindi sa ibaIyong nakahiligang laruin ay iba sa nais nilang makitaNgunit para sa iyo ito’y mga bagay na sa’yoAy nakapagpapasaya Sa salid … Continue reading “Respeto”

Advertisement