ANG PANGALAN AY EUREKA by Nel Cruz ( Featured Poet)

Ano pa bang masasabi
Lahat yata’y nabanggit na
Ang papuri’y di na sapat
Sa sipag at galing niya

Pasintabi kay Ma’m Helen
At kapwa Poets in Blossoms
Sa ganda ni Ma’m Eureka
Hindi ako mahinahon

Ang tunay na halimbawa
Ng halina at talino
At pagiging malikhain
Na sa atin ay nagkuwadro

Hindi nga ba sa’ting lahat
Parang siya ang nagtrono
Ang matyagang nagdisenyo
Para tayo ay gumwapo

Kaya nga’t kay Miss Eureka
Na kay bongga ng pangalan
Pasalamat ang marapat
Kasaliw ng yumi’t yaman.

cdNel160721

Nel Cruz , isang panunulat ng Tula , na miyembro ding Filipino Poets in Blossoms

Paano ko ba naman mapasasalamatan

Ang napakagandang tulang inilimbag

Araw ko’y napunan ng ngiti t kasiyahan

Apresasyon na mula sa puso ang hatag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s