Tanging mga magulang ang nais makapiling at makasama

Noong ako ay musmos palang , ako’y walang hinanap madalas kundi ang aking ama’t ina Sa tuwing ako’y may dinaramdam ang unang pumapasok sa aking isipan ay ang aking inang mapag aruga Sa tuwing ako’y may kinatatakutan , ang tanging hanap naman ay likod ng aking ama Sa bawat unos ng buhay tanging mga magulang … Continue reading Tanging mga magulang ang nais makapiling at makasama