Sa mundong ibabaw ang buhay ay hiram lang

Sa mundong ibabaw ang buhay ay hiram lang

Masaya ang araw sa mga bagay na hindi mabilang

Ngunit kapag itinakda na ang ating paguwi sa may ama

Lilisanin natin ang lupa kahit hindi pa man tayo handa

Sa mundong ibabaw ang buhay ay hiram lang

Mahal natin sa buhay at kasa kasama,isang araw ay wala na

Hindi pa natin nabanggit ang masasayang salita

Hindi pa napatawad , kahit ang makita hindi nagawa

Sa mundong ibabaw ang buhay ay hiram lang

Iying katanyagan ,yaman ay hindi tatatak sa puso ninuman

Ngunit ang magagandang nagawa, kasiyahan na naibigay sa pamilya’t kapwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s