Walang makahihigit pa sa salitang mahal kita anak

Kaysarap pakinggan na ang iyong mahal na ama ay nabanggit ang iyong pangalan

Sa mga ilang buwan na kanyang pananalita ay hindi magawa dahil sa karamdaman

Musika sa aking pandinig ng kanyang sambitin mahal kita anak

Puso ko’y nakaramdam ng magkahalong saya at galak

Sa bawat araw aking panalangin kaniyang karamdaman ay maibsan

Nang sa gayon ay mapalitan ng kasiyahan ang kanyang kalungkutan

Walang makahihigit pa sa salitang mahal kita anak mula sa magulang

Salitang kailanman ay hindi maipagraramot kahit pa ng karamdaman

My Father in Philippines who suffered from stroke last month, today I heard him telling me I love you my daughter. MUSIC TO MY EARS.❤

One thought on “Walang makahihigit pa sa salitang mahal kita anak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s