PATAWAD

Patawad sa aking mga nagawa
Kung ikaw man ay aking nasaktan
Nakaraang kamalian ay aking pinagsisisihan
Habang buhay ito’y sa dasal ay isinasama

Patawad kung bawat araw dulot ko’y pait
Sa iyong puso ako’y nagpapakumbabang pilit
Patawad sa bawat sakit na iyong sinapit
Dalangin ko’y ihatid ito sa iyo ng Amang nasa langit

Ako’y nagpakalayo upang lahat ay matahimik
Bagong buhay ay nais matamasa pagpapatawad sa Maykapal ang batid
Patawad kung ikaw ay aking nasaktan
Dalangin ko sa iyong puso ang walang humpay
na katahimikan

Patawad
mypenandsoul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s