Lisanin man ng bawat isa ang lupa

Sa kalagitnaan ng katahimikan ako’y tulala
Tinatanaw ang ibong sa paglipad ay walang alintala
Nakaupo sa kahoy na kung susuriin ay may halaga kahit tuyot na
Sinusuri bawat nakaukit na larawan at pangalan na sadyang may iniwang mumunting ala ala

Sa paglipas ng panahon lalo kong nagugunita
Halaga ng bawat araw sa aking buhay kahit ito ma’y nakalipas na
Bawat pangyayari na aking naranasan may iniwan sa aking ala ala
Masasaya man o hindi, bawat pagpatak ng luha may aral na nilikha

Bawat panahon ay lumilipas , bawat nilalang ay tumatanda
Bawat bagay ay lumuluma, bawat kahoy o kandila na may apoy ay nauupos ding bigla
Ngunit sa bawat paghupa, lisanin man ng bawat isa ang lupa
Sa mumunting panahon sikapin nating maiiwan ang masasaya gayundin ang mahahalagang ala ala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s