“Panginoon hiling po namin ang Inyong gabay” ni Eureka C.Bianzon

Dasal para sa mamamayang Pilipino (Bagyong Glenda nawa’y Lumisan kana)

Panginoon bago ko po ipikit ang aking mata
Naisi ko po Kayong pasalamatan
Nais ko din po Kayong kausapin sa pamamagitan  ng aking tula
Nalulungkot po ako sa kamakalian lang na nasagap kong iba’t ibang balita patungkol sa giyera na halos kumitil ng buhay ng mga matatanda at musmos na mga kabataan

Sari sari na pong mga krimen ang nangyayari ganun nadin sa aming bansa
May mga nagdusa’t naghirap dala ng nakaraang bagyong Yolanda
Ngayon ay may pagsubok na namang rumaragasa
Bagyong  Glenda na nawa’y humupa na

Tinatanggap po namin na ang bawat isa amin ay nagkasala at minsan ay nakakalimot na sa Inyo’y makipag usap
Nawa’y kami po ay Inyong patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala
Kayo po ang aming buhay at tanging tagapagligtas
Kayo po ang dahilan upang malagpasan namin ang bawat bukas

Hiling po namin ang Inyong gabay sa bawat tao gayundin sa mga mahal namin sa buhay
Nawa ang bawat isa ay  manatiling ligtas
at maiiwas sa kapahamakan
Dala ng bawat krimen at bagyo na bumawi ng ilang buhay at sumira ng mga ikabubuhay at tirahan
Panginoon sa pamamagitn po Ninyo  ay lilisanin na ng bagyong Glenda ang aming bansa at huhupa na din ang krimen at karahasan sa sanglibutan…

Sapagkat naniniwala ang bawat isa sa amin na walang imposible sa Inyong kapangyarihan

Amen…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s