“Araw at gabi sa kanya’y iisa” ni Eureka C.Bianzon

Mga matang nakapikit Tinatahak ang tanging himlayan Kinakapa ang bawat muwebles Na gumagabay sa kanyang dinaraanan Araw at gabi sa kanya'y iisa Na tanging hapong katawan lamang Ang makadarama Na ang buong araw ay tapos na At kailangang ipahinga Sa paglalakbay sa daraanang hindi nakikita Siya lamang ang makapagsasabing Mapalad ka Sapagkat bawat bagay sa … Continue reading “Araw at gabi sa kanya’y iisa” ni Eureka C.Bianzon

Advertisement