“Sweet lingering thoughts” by Eureka C.Bianzon

Here i am printing our random conversations Resurfacing memories from letters Were beyond imagination Togetherness were expressed by thousands of words Love being cherished by loving souls despite of opposite world Constant care was shown by sweet lingering thoughts That only our sheer hearts could give and  can never be vanished by a dot Even … Continue reading “Sweet lingering thoughts” by Eureka C.Bianzon

Salamat sa mga ina ni Eureka.C.Bianzon

Galak ang hatid ng  bawat araw na daratal Mga pagbati sa mga inang minamahal Gaya ng agos ng tubig sadyang walang Patid Patuloy ang pagpupugay ng mga supling na may-ibig Kung tatantuhin lamang ng pusong masigasig Pag aarugang ginampanan ng ina Na walang ligalig Buong buhay ay inilaan ng walang halong pagdaing Upang matupad ng … Continue reading Salamat sa mga ina ni Eureka.C.Bianzon