“Sa Iyo Diyos Ama na aking iniirog” ni Eureka C. Bianzon

Pagpupuring lubos ang aking maihahandog
Sa iyo Diyos ama na aking iniirog
Ikaw ang pinakadakila sa langit at lupa
Aking tinatanggap ng buong puso’t kaluluwa
 
Sa kalakhan ng Iyong pag-ibig sa akin
Nais kong Ikaw ay pasalamatan sa lahat ng aking mithiin
Ikaw ay nagbigay gabay at lakas ng kalooban
Ikaw ang nagligtas sa puso ko mula sa karimlan
 
Sa Iyo ko lubos na iniaalay aking mga tula
Mga paham na tanging nagmula sa Iyong mga salita
Aking panalangin na ako ay gabayan Ninyo
Sa aking mga itinatakda
Nang sa gayon ay mapausbong ang
Inspirasyon at pag –ibig na tanging sa
Iyo nagmula
 
Aking inaasam asam na  ang bawat tao
Ay mawalay ang pagkalumbay sa kanilang
Mga puso
Maihatid ang mga salitang aking
Inihahandog
Mula sa aking nabiyayaang buhay
Na Iyong ipinagkaloob
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s