“Para sa Naaapi at Nang-aapi” ni Eureka C. Bianzon

Taong nananahimik sa kinasasadlakan Hinahayaan lamang na pagkatao ay Hamakin at yurakan Sapagka't sa sarili ang turing ay mangmang Walang karununga't iba ay hindi Mapapantayan   Yaong mga mayabang na akala mo Kung sino Kung umasta ay mas malaki Pa sa bola ang ulo Animo'y walang kahinaa't patuloy Ang paghamak sa kapwa tao Hindi lamang … Continue reading “Para sa Naaapi at Nang-aapi” ni Eureka C. Bianzon

“Sa Iyo Diyos Ama na aking iniirog” ni Eureka C. Bianzon

Pagpupuring lubos ang aking maihahandog Sa iyo Diyos ama na aking iniirog Ikaw ang pinakadakila sa langit at lupa Aking tinatanggap ng buong puso't kaluluwa   Sa kalakhan ng Iyong pag-ibig sa akin Nais kong Ikaw ay pasalamatan sa lahat ng aking mithiin Ikaw ay nagbigay gabay at lakas ng kalooban Ikaw ang nagligtas sa … Continue reading “Sa Iyo Diyos Ama na aking iniirog” ni Eureka C. Bianzon