“Kabutihan ay Kagandahan”Eureka C. Bianzon

Ang kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na kaanyuan
Matitingkad na alahas o magagarang kasuotan
Ito ay nakikita sa busilak na kalooban
Na ang inspirasyong naibibigay ay tagos sa puso’t isipan

Panlabas na kagandahan ay pansamantalang atraksyon
Na sadyang mawawala pagdating ng panahon
Panlabas na kaanyuan ay pansamantalang hiram
Mabuting kalooban sa sino man ito’y naiiwan

Estado ma’t kayamana’y nawawala,
Kagandahang asal kailan ma’y hindi humuhupa
Lahat ng bagay ay pansamantalang hiram
Ang mapabantog sa kabutihan
Ay mga ala alang tunay na naiiwan

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s