“Isle of Ineffable Life” by Eureka C. Bianzon

  Vanished ages recalling The charm, the radiance of noonday time In a solemn place where birds singing Slowly reminiscing the past yet fruitful time   Visions filled with tears like rain From happiness bestowed by God to them The blaze of sunshine brought joy for every pain Gives more hope, and reasons to smile … Continue reading “Isle of Ineffable Life” by Eureka C. Bianzon

“Kaysarap Mabuhay Kung Ating Hahagkan”by Eureka C. Bianzon

Ang buhay ay sadyang napakasaya Perlas na hiyas na handog ng may Dakila Tanawing payapa nakahahalinang pagmasdan O kay sarap mabuhay kung ating hahagkan.   Simo'y ng hangin malamig sa pisngi Buwang kayrikit binabantayan buong gabi Pagsikat ng araw sa umagang kayganda Dala sa buhay ay galak at panibagong pag asa   Buhos ng ulan … Continue reading “Kaysarap Mabuhay Kung Ating Hahagkan”by Eureka C. Bianzon