“Lumipas man ang panahon” by Eureka C. Bianzon

Samahan nawa’y hindi magbago

Ang pagdamay sa bawat isa’y hindi maglaho

nakakatuwang isipin na ang bawat isay masaya

Hindi matutumbasan ang ligayang nadarama

Lumipas man ang panahon

Tayo at tayo parin

Walang magbabago

Saan man palarin

Salamat sa mga alala

Mga kulitan sa eskwela na kaysaya

Nawa’y ganun parin sa bawat isa

Lumipas man ang panahon

Pananaw ay hindi mag iiba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s